Junior je malý človek a v živote celkovo nebojuje s tučnotou. Jeho cieľom je nestať sa prehnaným anorektikom.

Fabo musí každý deň odbehnúť 10 kilometrov, takže príbytok na hmotnosti neočakávame. A možno mu narastú ohromné svaly.

Bobor má už na štarte prehnané hmotnosti, fakt dúfame že dosť schudne a odľahčí mašinu.

Fuli musí fakt schudnúť, aby sa pohodlne zmestil do svojho strešného poklopu. 

Tomáš by chudnúť nemal...už teraz je nejaký moc narysovaný!

Braňo s nami ide len tri týždne...možno sa ani nestihne poriadne najesť.